Quý khách hàng đặt hàng theo quy trình công ty chúng tôi như sau: